Μεταφράσεις
Το Omega Studio σας προσφέρει επαγγελματικές μεταφράσεις στα γερμανικά, ελληνικά & αγγλικά στους ειδικούς τομείς: δίκαιο, οικονομία & οικονομικά, βιομηχανία & τεχνολογία, ιατρική & φαρμακολογία, πολιτική, θεωρητικές & κοινωνικές επιστήμες, όπως και μεταφράσεις για διαφήμιση, κινηματογράφο, ραδιόφωνο & τηλεόραση.
Εκτός αυτού το Omega Studio αναλαμβάνει επίσης "πιστοποιημένες" μεταφράσεις πιστοποιητικών και επίσημων εγγράφων.
Σε στενή συνεργασία με τον πελάτη ορίζεται εκ των προτέρων το επιθυμητό είδος του κειμένου, η λειτουργία του κειμένου, οι απαιτήσεις του ύφους, η ειδική ορολογία και εξακριβώνεται το απευθυνόμενο κοινό (target group) καθώς και ξεκαθαρίζονται, αν χρειαστεί, ερωτήματα περιεχομένου και γίνονται ενδεχομένως απαραίτητες έρευνες γλωσσολογικές ή περιεχομένου.
Πάνω στη βάση του προφίλ κειμένου που δημιουργήθηκε έτσι, γίνεται μετά μία μετάφραση που ικανοποιεί της πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά στην πιστότητα στο κείμενο, την ορθότητα στο αντικείμενο, την ακρίβεια στην ορολογία, τη μεταβίβαση που ανταποκρίνεται στη νοοτροπία και το αίσθημα του ύφους.
Επιπλέον ένα καλά επεξεργασμένο μάνατζμεντ διασφάλισης της ποιότητας αποτελεί εγγύηση για την σταθερά εξαιρετική ποιότητα όπως και για το ομοιόμορφο ύφος και την ομοιόμορφη ορολογία – και όχι μόνο σε προϊόντα που είναι έτοιμα για τύπωση.

Εκτός αυτού το Omega Studio προσφέρει και μεταφράσεις σε άλλα μέσα:

 Τοπική προσαρμογή (localization) λογισμικών & ιστοσελίδων
Το Omega Studio αναλαμβάνει για σας όλες τις διαδικασίες της διεθνοποίησης των λογισμικών σας. Με αυτόν τον τρόπο τα λογισμικά σας γίνονται διεθνή. Τα target groups και οι ανάγκες της αγοράς υπολογίζονται και μεταφράζονται προσαρμοσμένα στην κάθε χώρα.
Το ίδιο ισχύει και για την τοπική προσαρμογή των ιστοσελίδων. Το Omega Studio προσφέρει την προσαρμογή μιας ιστοσελίδας στη γλώσσα και τις πολιτιστικές νόρμες της εκάστοτε αγοράς-στόχου.

 Υποτιτλισμός
Το Omega Studio μεταφράζει ή αναλαμβάνει την παραγωγή για σας των μουλτιμίντια εφαρμογών όπως βίντεο, DVD και παρόμοια για υποτιτλισμό / υπερτιτλισμό όπως και για μεταγλώττιση. 
Για υποτιτλισμό / υπερτιτλισμό ή μεταγλώττιση χρειαζόμαστε για βάση μόνο το πρωτότυπο χειρόγραφο (βιβλίο διαλόγων) και μία κόπια της παραγωγής σε DVD ή VHS. Το τελικό προϊόν μπορεί να παραδοθεί σε μορφή για υπολογιστή (σε διάφορες μορφές), σε εκτύπωση ή σαν έτοιμο υποτιτλισμένο βίντεο. 


Διερμηνεία 
Το Omega Studio αναλαμβάνει για σας τη διερμηνεία (ταυτόχρονη ή διαδοχική) σε δικαστήρια και δίκες, επαγγελματικές συναντήσεις, επιχειρήσεις, σεμινάρια σε εταιρίες, για την επίσκεψη των ξένων επισκεπτών σας, για διπλωματικούς λόγους, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με το εξωτερικό, συνέδρια, workshops, επιθεωρήσεις των επιχειρήσεων, εκθέσεις, management-training και για άλλου είδους εκδηλώσεις και γεγονότα και είμαστε ευέλικτοι για να μας χρησιμοποιήσετε για τέτοιους σκοπούς σ όλη την Ευρώπη. Επίσης αναλαμβάνουμε τη διερμηνεία και για υποθέσεις σχετικές με αρχές και υπηρεσίες και φυσικά είμαστε ευχαρίστως στη διάθεση των αρχών και υπηρεσιών για ό,τι αφορά στη διερμηνεία.

Τιμές για τις υπηρεσίες διερμηνείας >>
Μεταφράσεις & διερμηνεία • home

• μεταφράσεις & διερμηνεία

• διόρθωση & επιμέλεια κειμένου

• μαθήματα γλώσσας

• ερώτηση & τιμές

• συστάσεις

• επικοινωνία  / Impressum

• γενικοί όροι συναλλαγών