Το Omega Studio προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες γλώσσας: διόρθωση και επιμέλεια κειμένου για τεχνικά κείμενα, επιστημονικές εργασίες (διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές), εκθέσεις πεπραγμένων, συμβόλαια, χειρόγραφα, εκθέσεις και παρουσιάσεις, επιστολές, αιτήσεις προσλήψεων, περιοδικά, καταλόγους, ιστοσελίδες, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια, επεξεργασία των δημοσιεύσεών σας όπως και την επιμέλεια κειμένων για την διαφημιστικά κείμενα (διαφημιστική αλληλογραφία σας, αγγελίες, φέιγ βολάν, προσπέκτους της εταιρίας σας). Εφόσον επιθυμείτε το Omega Studio αναλαμβάνει τη φροντίδα της αλληλογραφίας σας (ιδιωτική ή και επαγγελματική) όπως και τηλεφωνήματα στο εξωτερικό και προσφέρει βοήθεια π.χ. στη συγγραφή του βιογραφικού σας σημειώματος, συστατικών επιστολών, μεταφράσεις πτυχίων και άλλων επίσημων εγγράφων.

Διόρθωση
Το Omega Studio αναλαμβάνει τη διόρθωση κειμένων κάθε είδους στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. Τα κείμενα εξετάζονται και διορθώνονται όσον αφορά στη γραμματική, στη στίξη και στο συλλαβισμό. Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι άλλο, όλοι οι τρόποι γραφής, η ορθογραφία κλπ. για τη γερμανική γλώσσα βασίζονται στο λεξικό DUDEN.


Επιμέλεια κειμένου
Εκτός από την ορθογραφία, τη διόρθωση της γραμματικής και τη διόρθωση στη μορφή, το Omega Studio αναλαμβάνει την επιμέλεια κειμένων στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. Εξετάζεται εκτός από το επίπεδο ύφους και γλώσσας προ παντός αν τα κείμενά σας είναι κατανοητά, τη λογική του περιεχομένου και τη συνέπεια της δομής.

Τιμές για τη διόρθωση & επιμέλεια κειμένου >>
Διόρθωση & επιμέλεια κειμένου • home

• μεταφράσεις & διερμηνεία

• διόρθωση & επιμέλεια κειμένου

• μαθήματα γλώσσας

• ερώτηση & τιμές

• συστάσεις

• επικοινωνία  / Impressum

• γενικοί όροι συναλλαγών