ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / PURCHASE ORDER Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και εκτυπώστε την μέσα από το web browser σας. Στη συνέχεια υπογράψτε την και στείλτε την ταχυδρομικά ή με φαξ στην παράπλευρη διεύθυνση.

Please fill out the form and print it. Then send it or fax it to the following adress.
Ο παραγγελιοδότης επιβεβαιώνει με αυτήν την πιστοποίηση παραγγελίας ότι έχει δώσει εντολή μετάφρασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
This purchase order confirms that the client ordered a translation with the following features: Omega Studio
μεταφράσεις & υπηρεσίες γλώσσας
Ebersstr.30
10827 Berlin
Deutschland / Γερμανία Όνομα εταιρείας / company name: Όνομα / name:  Οδός / street:
Τ.Κ. / zip code: Πόλη / city: Χώρα / country:
Τηλ. / tel.: Αρ. Φαξ / fax-number: Email:
Εντολή μετάφρασης / translation order: Ημερομηνία / date: Παροχή / service:
Αρχική γλώσσα / source language: Γλώσσα στόχος / target language: Προθεσμία πληρωμής / term for payment:
30 μέρες μετά την έκδοση τιμολογίου / 30 days after invoice issue Παράδοση έως ημερομηνία / delivery until: Αριθμός παραγγελίας / order number: Τιμή τυποποιημένης γραμμής / standard line price:
Αριθμός τυποποιημένης γραμμής / number of standard lines: Εναλλακτικά τιμή ανά λέξη / price per word: Αριθμός λέξεων / wordcount:
Συμφωνημένη τελική τιμή (σε €) / agreed final price (in €):
Ο παραγγελιοδότης επιβεβαιώνει με αυτήν την πιστοποίηση παραγγελίας ότι έχει δώσει εντολή μετάφρασης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
This purchase order confirms that the client ordered a translation with the features above: 


Πόλη / ημερομηνία / υπογραφή
place / date / signature
 
back >>Anfrage+Preise-gr.htmlshapeimage_56_link_0